Topambtenaren hebben buikpijn. Ze hebben weinig gedaan om de toeslagenaffaire werkelijk te voorkomen met alle gevolgen van dien. Gisteren werd het eindverslag Ongekend Onrecht aangeboden aan Kamervoorzitter Khadija Arib.

Topambtenaren beriepen zich op de wet ten koste van de menselijke maat. Dat heeft verschrikkelijk veel leed veroorzaakt bij 26.000 gezinnen. Dat is enorm.

Het eindverslag verwijt wetgever, rechters en uitvoerende macht dit leed veroorzaakt te hebben. De hele Trias Politica heeft gefaald. Dit is geen systeemfout. Dit is een crash.

Een crash, waarbij wet en menselijke maat totaal uit elkaar getrokken zijn.

Menselijke maat en wet lopen daardoor het gevaar om twee gescheiden werelden te worden. Een gebroken wereld. Want wet en menselijke maat horen bij elkaar.

Wij leven in een gebroken wereld. Alle reden voor een ander geluid. Vandaar dat ik mijn laatste scriptie hier op mijn website zet. Het is een zoeken naar balans. Naar een samensmelten tussen vorm en inhoud, redelijkheid en billijkheid, wet en menselijke maat.

Doe er je voordeel mee! Zoek je mee?

Klik hier voor mijn scriptie Iura, lex en ius, Een Benedictijnse zoektocht naar een evenwicht tussen wet en menselijke maat.

Klik hier voor het eindverslag Ongekend Onrecht.