Er is ophef ontstaan over de gemeente Kruisigem in het Sinterklaasjournaal. Sommige christenen voelen zich door deze fictieve plaatsnaam gekwetst.

Ik voel me niet gekwetst door de naam van deze fictieve gemeente. Ik hoor er enkel die eeuwenoude schreeuw in: Kruisig Hem! Dat riepen de mensen toch, opgezweept door schriftgeleerden, tegen Pilatus in het Paasverhaal? Kruisig Jezus en laat Barabbas vrij.

Opgezweept door schriftgeleerden. De mensen van de regels en de rituelen. Opgezweept door regels en rituelen werd Jezus vermoord. Werd dat wat kwetsbaar is en weerloos vermoord.

Waar kennen we dat ook al weer van? Belastingtoeslagenfraude…Ik noem zo maar iets. Werden daar ook niet kwetsbare mensen gemangeld door het systeem?

Gemeente Kruisigem is van alle tijden. Ik zie het als een aanklacht en een waarschuwing aan ons. Dat we oppassen dat we niet gedreven door systemen en dogma’s het weerloze en kwetsbare vertrappen en vermoorden. Niemand is er van gevrijwaard. Je maakt je er zo schuldig aan. Het overkomt je zo.

Nee, laten we voorzichtig leren zwalken tussen ratio en emotie, tussen hoofd en buik, tussen redelijkheid en billijkheid, tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid.

Zo ontdekken we misschien de weg van ons hart.

Laten we op pad gaan. Misschien een ster volgen? En dan…staat daar opeens de kribbe.

Maar nu nog maar eerst genieten van het Sinterklaasjournaal.